Privacy statement

Anna van Heteren denkt aan je privacy. Lees hieronder meer over hoe Anna van Heteren omgaat met jouw persoonsgegevens en waarvoor Anna van Heteren jouw persoonsgegevens verwerkt. 
01

Bedrijfsgegevens

Anna van Heteren
info@annavanheteren.com
KvK 70150869

02

Persoonsgegevens

Anna van Heteren verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van de diensten van Anna van Heteren of omdat je deze gegevens aan ons verstrekt hebt. Anna van Heteren gebruikt jouw gegevens om je zo goed mogelijk te helpen als klant en tevens omdat dit wettelijk verplicht is voor de administratie van Anna van Heteren. Hieronder vind je een overzicht van alle persoonsgegevens die Anna van Heteren verzamelt: 
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Bankrekeningnummer
– Foto’s van personen (in geval van trouwkaarten en geboortekaarten)
– Persoonsgegevens die in het ontwerp gebruikt zijn op verzoek van de klant

In geval van trouwkaarten en geboortekaarten worden tevens nog de volgende gegevens verzameld. Deze gegevens zijn in geval van geboortekaartjes van personen jonger dan 16 jaar. 
– Geboortedatum
– Geslacht
– Gewicht
– Geboorteplaats en tijd

03

Doel

Je persoonsgegevens worden gebruikt voor het maken van een offerte, om in contact te komen wanneer dit nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden, om het eindresultaat op te leveren en/of te versturen, om de factuur op te maken, om de nazorg van de werkzaamheden uit te voeren en om je op de hoogte te houden van informatie omtrent Anna van Heteren door middel van een nieuwsbrief wanneer je hier toestemming voor gegeven hebt.
04

Bewaartermijn

Anna van Heteren bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de werkzaamheden uit te voeren en niet langer dan twee jaar na de einddatum van het laatste contact. Administratieve gegevens worden vanwege wettelijke verplichting 7 jaar bewaard. Persoonsgegevens die gebruikt zijn in het ontwerp blijven altijd bewaard voor het archief van Anna van Heteren.
05

Delen

Anna van Heteren zal je persoonsgegevens niet doorverkopen aan derden en uitsluitend verstrekken aan een andere partij wanneer dit nodig is voor de uitvoering van de opdracht (zoals hostnet (website/mail)) of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (zoals de belastingdienst of boekhouder). Mocht Anna van Heteren je gegevens moeten delen met een derden partij in verband met het uitvoeren van de werkzaamheden, dan zal Anna van Heteren een verwerkersovereenkomst afsluiten met deze partij. In de verwerkersovereenkomst staat hoe de andere partij met jouw gegevens omgaat. Anna van Heterenzorgt ervoor dat dit op hetzelfde niveau is als hoe Anna van Heteren met je gegevens omgaat. Wanneer Anna van Heteren je ontwerp gebruikt voor eigen marketingdoeleinden, dan zal Anna van Heteren ervoor zorgen dat de persoonsgegevens niet te lezen zijn op de voornaam na.

06

Gegevens inzien of aanpassen

Je hebt het recht om je gegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen, te ontvangen of in te trekken. Heb je een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging, verzoek tot intrekking of een bezwaar op de verwerking dan kan je contact opnemen met Anna van Heteren via info@annavanheteren.com. 
07

Cookies

Anna van Heteren maakt mogelijk gebruik van Google, Instagram en Facebook ads. Hiervoor worden op de website cookies verzameld. Wanneer je via de website van Anna van Heteren in aanraking komt met social media kanalen als Facebook, Twitter, YouTube, etc. dan kan het zijn dat deze partijen ook cookies verzamelen. Anna van Heteren verwijst je in dit geval door naar het privacy statement van deze social media partijen. Anna van Heteren maakt daarnaast gebruik van Google Analytics om te onderzoeken hoe Anna van Heteren haar website kan verbeteren.
08

Gerechtvaardigd belang

Anna van Heteren verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang.
Scroll to Top